A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Disco    
   

Grupo: Fennesz Sakamoto
Título: Cendre
Ano: 2007
Editora: Touch
Formato: CD
Obs: Distribuído por AnAnAnA

     
Temas   oto
aware
haru
trace
kuni
mono
kokoro
cendre
amorph
glow
abyss
     
Outros discos do mesmo artista / grupo   - Flumina | Digital | 2011
   
Artistas / grupos relacionados   - Fennesz
- Ryuichi Sakamoto
     
www.rum.pt www.sensoria.pt