A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Disco    
   

Grupo: Zeitkratzer + Lou Reed
Título: Metal Machine Music
Ano: 2007
Editora: Asphodel
Formato: CD+DVD

     
Temas   Part One
Part Two
Part Three
     
   
Artistas / grupos relacionados   - Lou Reed
- Zeitkratzer
     
www.rum.pt www.sensoria.pt