Artistas | Editoras
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Editora  
     
 

Editora: Factory
Web-Site: http://listen.to/factory

 

   
Artistas / Grupos editados (4):   - Durutti Column, the
- Happy Mondays
- Joy Division
- New Order
www.rum.pt www.sensoria.pt